Onze garantievoorwaarden

 • Wij geven, overeenkomstig de erkende regels van de techniek een garantie op dit product tegen gebreken in het materiaal of bij de fabricage.
 • De Rooij Garagedeuren verleent u één jaar fabrieksgarantie op aandrijvingen te rekenen vanaf de datum van aflevering resp. factuurdatum.
 • Gebreken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden meegedeeld. Betreffende onderdelen dienen ons te worden toegezonden. Wij verplichten ons om onderdelen waarvan de bruikbaarheid binnen de garantietermijn aanzienlijk verminderd is, onder garantie ter beschikking te stellen.
 • De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of vernieuwen van defecte onderdelen.
 • De garantie omvat niet de vervanging van verlichting, batterijen, zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten.
 • De garantieverplichtingen van De Rooij Garagedeuren geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
 • We behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in de in documentatie vermelde product technische informatie en andere gegevens.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten voor demontage en montage en verzendkosten.

De garantie vervalt in geval van

 • Gebreken, die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage, gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden, foutieve ingebruikname, foutief of slordig gebruik, onvakkundig gebruik, invloeden van buitenaf, gebreken die worden veroorzaakt, omdat er niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift is gewerkt of wanneer originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.
 • Gebreken die zonder onze voorafgaande toestemming door besteller of door wijzigingen of reparaties van derden worden veroorzaakt.
 • Afwijkingen in kleurechtheid bij kunststof coatings. Geleverde onderdelen die door de aard van hun materiaal of het gebruik ervan onderhevig zijn aan een verhoogde normale slijtage, bijvoorbeeld afdichtingen en kunststoflagers.